Giỏ hàng

Chính sách bảo mật

ParkMen.vn chỉ thu thập thông tin về tên, số điện thoại, địa chỉ email quý khách đăng kí trở thành thành viên của ParkMen.vn 

Thông tin này sẽ chỉ được dùng duy nhất trong trường hợp ParkMen.vn liên lạc với quý khách để thông báo thông tin khuyến mãi hoặc hỗ trợ giải quyết thắc mắc trong quá trình mua sắm của quý khách.

ParkMen.vn cam kết sẽ bảo mật thông tin tuyệt đối và vĩnh viễn không chia sẻ thông tin với bên thứ ba.